محصولات

سامانه ارزیابی اموال

سامانه مدیریت بانکداری شرکتی (مباشر)

سامانه کارگزاری بیمه

سامانه امضا موثر

سامانه مبادلات الکترونیک بین بنگاهی (B2B)

سامانه ذینفع واحد

سامانه اعتبارسنجی مشتریان داخلی

سامانه اسناد خزانه اسلامی

خدمات

خدمات سمات در حوزه خودپرداز

خدمات مرکز عملیات شبکه

سامانه تسویه تراکنش

پروژه های سمات

طراحی و توسعه محصولات نرم افزاری به سفارش مشتری

خدمات حوزه زیرساخت مرکز داده

خدمات مرکز عملیات امنیت

خدمات تامین پایانه فروش

شرکت سمات متعلق به بانک توسعه تعاون به شماره ثبت ۳۶۹۸۶۷ (سهامی خاص) از تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ بر اساس ضرورتهای فنی و اجرایی و سیاستهای کلان بانک  توسعه تعاون، با رویکرد تأمین و توسعه زیرساختهای بانک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد گردیده است و مرکز آن تهران میباشد.