1. سرمایه گذاری و ارتقای کمی و کیفی واحد توسعه بازار شرکت به منظور افزایش سهم بازار سمات
  2. سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات و خدمات نوآورانه و بهبود محصولات و خدمات موجود
  3. اصلاح رویکرد کلان تعامل با بانک در حوزه تجارت و اصلاح رویکرد مدیریت داخلی شرکت به منظور استقلال مدیریتی
  4. شناسایی و سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه بانکداری و فین تک ها
  5. ارتقا و استانداردسازی محصولات و خدمات و فرآیندها با کسب گواهی نامه های مربوطه
  6. توسعه و ارایه خدمات مشاوره مدیریت به بانک و شرکت های زیرمجموعه
  7. توسعه و ارتقای راهبردی برند شرکت سمات
  8. بهینه سازی ساختارها،سیستم ها و فرآیندها