راهبردها

  • سرمایه گذاری و ارتقای کمی و کیفی واحد توسعه بازار شرکت به منظور افزایش سهم بازار سمات
  • سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات و خدمات نوآورانه و بهبود محصولات و خدمات موجود
  • اصلاح رویکرد کلان تعامل با بانک در حوزه تجارت و اصلاح رویکرد مدیریت داخلی شرکت به منظور استقلال مدیریتی
  • شناسایی و سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه بانکداری و فین تک ها
  • ارتقا و استانداردسازی محصولات و خدمات و فرآیندها با کسب گواهی نامه های مربوطه
  • توسعه و ارایه خدمات مشاوره مدیریت به بانک و شرکت های زیرمجموعه
  • توسعه و ارتقای راهبردی برند شرکت سمات
  • بهینه سازی ساختارها،سیستم ها و فرآیندها