طراحی و اجرا

 • جایابی بهینه، امکانسنجی، طراحی و ساخت مرکزداده تحت سطوح مختلف استانداردهای BICSI/TIA/UPTIME
 • طراحی و اجرای زیرساخت های الکتریکال، مکانیکال، عمران، معماری و شبکه مرکزداده
 • طراحی زیرساخت مرکزداده با RELIABILITY و AVAILABILITY بالا
 • طراحی مرکزداده مطابق با نیازمندی های امنیت فیزیکی
 • طراحی و اجرای سیستم های سرمایشی INRACK-INROW-INROOM
 • طراحی و اجرای سیستم های جانبی مرکزداده از جمله اعلام و اطفاء حریق، دوربین مدار بسته، کنترل تردد و DCIM
 • طراحی و مدلسازی مرکزداده در بستر نرم افزارهای REVIT-AUTOCAD-ETAP-ETABS-EPLAN-CARRIER-DIALUX-3DMAX و…

مرکزداده LIVE

 • بهینه سازی، بازسازی و توسعه مرکزداده موجود به صورت LIVE با حفظ سرویس دهی
 • افزایش قابلیت اطمینان و تداوم سرویس دهی مرکزداده موجود
 • اصلاح و نوسازی زیرساخت های قدیمی و مستهلک مرکزداده

تعمیر و نگهداری

 • ارائه طرح تعمیر و نگهداری مرکزداده مطابق با استانداردهای BICSI/TIA/UPTIME
 • تهیه مستندات، شناسنامه و راهبری عملیاتی مرکزداده شامل SOP-MOP-EOP