• طراحی و اجرای شبکه های فعال در کلیه سطوح
  • طراحی و اجرای شبكه‌های محلی و گسترده  (LAN ,WAN)
  • طراحی و اجرای زیرساخت های سوئیچینگ و روتینگ
  • راه اندازی و استقرار سرورهای سخت افزاری و نرم افزاری
  • راه اندازی و استقرار سیستم های ذخیره سازی
  • طراحی و اجرای سرویس‌ها و زیرساخت‌های مجازی سرورها و کاربران
  • طراحیوراه اندازی فرایندهای تهیه نسخ پشتیبان به صورت نرم افزاری و سخت افزاری
  • طراحی و راه اندازی سرویس‌های عمومی و زیرساختی تحت شبکه(DC, DNS, DHCP,….)
  • پیکربندی فایروال و طراحی و پیاده سازی ساختار امنیت در شبکه و زیرساخت
  • طراحی و راه اندازی سرویس مانیتورینگ و پایش زیرساخت‌های شبكه و سرويس‌ها
  • طراحی و پیاده سازی شبکه‌های بی سیم و ارتباطات نقطه به نقطه