مأموریت

سمات با ارایه ی خدمات و محصولاتی مبتنی بر بهترین دستاوردهای عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن ایفای نقش در تقویت و توسعه ی زیر ساخت ها و فرآیندهای مکانیزه “بانک توسعه تعاون“،زنجیره کاملی از خدمات و محصولات ارزش آفرین الکترونیک را جهت توسعه اکوسیستم های فعال بخش تعاون و در راستای سند راهبردی «تحول دیجیتال» فراهم می نماید.

به کارگیری منابع انسانی متخصص،توانمند، خلاق و بهره ور، منابع تکنولوژی به روز، منابع مالی مناسب و همچنین حمایت کامل بانک توسعه تعاون، عوامل کلیدی یاری رسان ما جهت ارایه ی بهترین خدمات و محصولات می باشند.