سمات

مرکز عملیات شبکه (Network Operations Center) که در محاوره فنی به آن (NOC) گفته می شود در حقیقت قلب تپنده یک شبکه ارتباطی است که محلی اطلاق می گردد که پایش و مدیریت شبکه های کامپیوتری در آن انجام می شود.

مرکز عملیات شبکه، ارتباطات و تجهیزات شبکه را دایما تحت نظارت قرار داده و در صورت بروز خطا در بخشی از اجزائ آن اقدامات لازم جهت رفع مشکل را انجام می دهد. بنابراین مرکز عملیات شبکه قادر به تحلیل مشکلات، انجام عیب یابی، ارتباط با کارشناسان فنی و ردیابی مشکلات تا زمان رفع آن ها خواهد بود.

علاوه بر شبکه و تجعیزات سخت افزاری آن، مرکز عملیات شبکه می تواندسرویس های ترم افزاری پایگاه داده ها ، سامانه نرم افزاری را پوشش داده و آنها را از لحاظ برپایی صحت عملکرد تحت پایش و نظارت قرار دهد.

خدمات قابل ارایه در مرکز عملیات شبکه (NOC) سمات

  1. مانیتورینگ سرویس ها و شبکه: نظارت بر عملکرد شبکه، بررسی قابلیت دسترسی و کارایی شبکه، تجزیه و تحلیل شبکه و پاسخ مناسب به حوادث یا تهدیدات بالقوه را فراهم می آورد. همچنین در صورت بروز حوادث، هشدارهای لازم به متخصصان مورد نظر ارسال می شود.
  2. گزارش دهی: گزارش های تولید شده براساس پارامترهای فنی و تجاری است و می تواند مبنایی برای اطمینان از صحت عملکرد و برپایی سرویس ها باشد.