ردیف نام پروژه کارفرما
1 طراحی، ایجاد و راهبری مرکز عملیات شبکه (NOC) بانک توسعه تعاون
2 طراحی، ایجاد و راهبری مرکز عملیات امنیت (SOC) بانک توسعه تعاون
3 راه‌اندازی و راهبری مرکز تماس (Call Center) بانک توسعه تعاون
4 مدیریت و راهبری شبکه پایانه های فروش مشتریان بانک توسعه تعاون
5 تامین، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز بانک توسعه تعاون
6 طراحی و تولید سامانه مدیریت پذیرندگان پایانه های فروش (MMS) بانک توسعه تعاون
7 تامین و راهبری شبکه پشتیبان کشوری بانک توسعه تعاون
8 ارایه خدمات شخصی سازی کارت های بانکی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته بانک توسعه تعاون
9 تامین و پشتیبانی دستگاه های صدور آنی کارت بانک توسعه تعاون
10 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه شناسایی ذینفع واحد بانک توسعه تعاون
11 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه داخلی رتبه بندی و اعتبارسنجی و اطلاعات اعتباری مشتریان بانک توسعه تعاون
12 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه نظارت بر اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون
13 ارایه خدمات مشاوره در ایجاد و نگهداری باشگاه مشتریان بانک توسعه تعاون
14 طراحی و اجرای پروژه های مختلف ارایه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر نظام های پرداخت بیمه ایران/ایران خودرو
15 پیاده سازی سامانه فروش آنلاین کارت هدیه بانک توسعه تعاون
16 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه تبادل الکترونیکی احکام قضایی بانک توسعه تعاون
17 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه شناسایی ذینفع واحد بانک پارسیان
18 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه حامی تولیدکنندگان خرد بانک توسعه تعاون
19 تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون
20 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه ارزیابی اموال شرکت خدمات و پشتیبانی بانک توسعه تعاون
21 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه امضاهای موثر سیستم های بانکی بانک توسعه تعاون
22 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه بیمه کارگزاری پوشش کارگزاری بیمه توسعه تعاون
23 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه تامین مالی جمعی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
24 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت بانکداری شرکتی (مباشر) بانک توسعه تعاون
25 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه اسناد خزانه اسلامی(اخزا) بانک توسعه تعاون
26 طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مبادلات الکترونیک بین بنگاهی(B2B) بانک توسعه تعاون/ صندوق حمایت از صنعت زنبورداری کشور/شرکت تعاونی فعالان پیشرو صنعت مرغ ایرانیان