• طراحي، مشاوره و پیاده سازی پورتال های سازمانی
 • طراحي، مشاوره و تولید نرم افزارهای خاص مورد نیاز سازمان ها
 • تخصصی سازی نرم افزار های تولید شده بر اساس نیاز مشتری
 • طراحي، مشاوره و تولید انواع نرم‌افزار های سفارشی
 • تولید نرم‌فزارهای ارزش‌ افزوده بانکی
 • ارایه راهکار بازار‌های مجازی به صورت شخصی و B2B
 • ارایه راهکارهای پرداخت مدار بسته (Close Loop)
 • ارایه‌ نرم‌افزار پایانه‌های فروش، دستگاه های خودپرداز، کیوسک های بانکی و …
 • امکان مدیریت اتوماتیک حساب‌ها و انجام خودکارعملیات بانکی
 • مدیریت حساب های دریافتی از انواع ترمینال‌های بانکی (پایانه فروش و درگاه بانکی) و ارئه گزارشات تحلیلی
 • انتقال وجوه بین حساب‌های مختلف براساس شرایط خاص به شکل اتوماتیک
 • ارائه راهکارهای BI و داده کاوی

تولید نرم افزار سفارشی