اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان شهید موسوی و خیابان شهید مفتح، شماره 208
کد پستی : 1581746411
تلفن : 42149000
دورنگار : 42149456
سایت : www.samatco.ir
ایمیل : info@samatco.ir

—————————

 تلفن : 42149371
ایمیل :  sales@samatco.ir

ارسال پیام