سمات

معرفی محصول

سامانه کارگزاری بیمه زیرساختی است که علاوه بر تسهیل بیمه نمودن تسهیلات بانکی ( بیمه آتش سوزی برای وثایق ملکی و بیمه عمر برای وثایق غیر ملکی ) برای کارگزاران بیمه ، امکان صدور سایر بیمه نامه ها و همچنین لیجاد شبکه بازاریابی را برای آنها فراهم می نماید.

امکانات و قابلیت ها سمات

محاسبه حق بیمه براساس نرخ های تعریف شده

محاسبه کارمزد سهم شرکت بیمه، کارگزا ر بیمه و پیمانکار سامانه شفاف سازی روال انجام کار

دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه از پرونده های تسهیلاتی سامانه متمرکز بانکداری الکترونیکی

صدور پیش نویس (های) بیمه نامه بر روی هر پرونده تسهیلاتی (بر اساس نوع وثیقه ارائه شده توسط مشتری)

ویرایش پیش نویس صادره در صورت نیاز و تأیید پیش نویس جهت نهایی شدن آن

ارائه گزارش پیش نویس های نهایی شده (تأیید شده) به شرکت بیمه

ورود اطلاعات بیمه نامه های صادره توسط شرکت بیمه در سامانه

ورود اطلاعات الحاقیه های صادره بر روی هر بیمه نامه در سامانه

ورود اطلاعات پایه توسط Admin در سامانه (در انجام محاسبات مبلغ پیش نویس بیمه نامه مورد استفاده قرار می گیرد)

صدور پیامک مهلت انقضای بیمه نامه مشتری و اعلام در صفحه ورودی به کاربر شعبه

صفحه ارسال پیام بین کاربران برای سهولت در ارتباط

صفحات اطلاع رسانی با قابلیتهای مختلف در صفحه داشبورد

ویژگیهای محصول

صدور پیش نویس بیمه در لحظه ثبت اطلاعات جهت رفع نیاز به بیمه نامه اصلی

محاسبه سهم بیمه کارگزار و بیمه شونده و صدور بیمه نامه

تسهیل کار کارگزاری بانک‌ها

 گزارشات کاربردی

گزارش تعداد پیش ­نویس های صادر شده به تفکیک سال جاری و سالهای قبل و ماه جاری

گزارش تعداد بیمه نامه های صادر شده به تفکیک سال جاری و سالهای قبل و ماه جاری

گزارش بیمه نامه های صادره بر اساس نوع بیمه

گزارشات آماری و رصد بازار

گزارش جامع از کل اطلاعات سامانه و خروج به اکسل برای سهولت در تهیه گزارشات مدیریتی

مشخصات فنی

طراحی سه لایه با قابلیت گسترش آسان و پیاده سازی برروی سکوهای مختلف در صورت نیاز مشتری

استفاده از واسط کاربری تحت وب برای آسان کردن کاربری در محیط های مختلف

مدیریت کاربران با قابلیت SSO

 مشتریان این محصول

سامانه کارگزاری بیمه درحال حاضر در کلیه کارگزاری های بیمه بانک توسعه تعاون  پیاده سازی و عملیاتی گردیده و درحال بهره برداری می باشد.