سامانه‌ اعتبارسنجی داخلی مشتریان به منظور اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس شاخص های تعریف شده در بانک به منظور کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی تولید شده است.

  امکانات و قابلیت هانرم افزار

 • امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)
 • تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی
 • الصاق مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان
 • محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده
 • ارایه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی

ویژگی‌های محصول سمات

 • بهینه‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات با تکیه بر اعتبارسنجی متقاضیان
 • ایجاد شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی و ارایه تسهیلات
 • تسریع در فرآیند ارایه تسهیلات
 • کاهش میزان تخلفات و احتمال سواستفاده در فرآیند ارایه تسهیلات
 • کاهش مطالبات معوق بانکی
 • انجام فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر مدل علمی
 • کاهش هزینه‌های فرآیند اعتبارسنجی سمات

گزارشات کاربردی

 • ارایه توصیه‌های اعتباری
 • اطلاعات پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مشاهده شاخص‌ها و امتیازات یک پرونده‌
 • گزارش‌های مدیریتی بر روی پرونده‌ها
 • گردش پرونده و کارتابل شخصی

مشخصات فنی تولید نرم افزار

 • سامانه‌ اعتبارسنجی داخلی مشتریان بر پایه‌ی معماری سه لایه تهیه شده‌ است
 • در بخش سرور، سامانه با استفاده ازJava توسعه یافته و در لایه‌ی رابط کاربری بر پایه‌ی چارچوبjs ایجاد شده است
 • این سامانه برای استقرار از مجازی‌سازیDocker بهره می‌برد.

مشتریان این محصول تولید نرم افزار شرکت سمات

کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده تسهیلات می‌توانند از این سامانه نرم افزاری جهت بهبود فرآیند و کاهش ریسک اعطای تسهیلات بهره‌ جویند. درحال حاضر، این سامانه در بانک توسعه تعاون پیاده سازی و توسط امور اعتباری این بانک به بهره برداری رسیده است.