انتخاب شرکت سمات به عنوان چهره برتر کارفرمایی و کارآفرینی

شرکت سمات برای دومین سال متوالی به عنوان چهره برتر کارفرمایی و کارآفرینی سال 1401 از سوی سازمان تامین اجتماعی معرفی گردید. و به همین مناسبت با حضور رئیس شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی سرکار خانم عبیدی در شرکت لوح تقدیر و تندیس جهره کارآفرین برتر از سوی جناب آقای سعید حسینی مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ به آقای افتخاری مدیرعامل شرکت تقدیم شد.