پروژه های جاری و اجرا شده

ردیفنام پروژهکارفرما
۱طراحی، ایجاد و راهبری مرکز عملیات شبکه (NOC)بانک توسعه تعاون
۲طراحی، ایجاد و راهبری مرکز عملیات امنیت (SOC)بانک توسعه تعاون
۳راه‌اندازی و راهبری مرکز تماس (Call Center)بانک توسعه تعاون
۴مدیریت و راهبری شبکه پایانه های فروش مشتریانبانک توسعه تعاون
۵تامین، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاه‌های خودپردازبانک توسعه تعاون
۶طراحی و تولید سامانه مدیریت پذیرندگان پایانه های فروش (MMS)بانک توسعه تعاون
۷تامین و راهبری شبکه پشتیبان کشوریبانک توسعه تعاون
۸ارایه خدمات شخصی سازی کارت های بانکی با برخورداری از تجهیزات پیشرفتهبانک توسعه تعاون
۹تامین و پشتیبانی دستگاه های صدور آنی کارتبانک توسعه تعاون
۱۰طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه شناسایی ذینفع واحدبانک توسعه تعاون
۱۱طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه داخلی رتبه بندی و اعتبارسنجی و اطلاعات اعتباری مشتریانبانک توسعه تعاون
۱۲طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه نظارت بر اعطای تسهیلاتبانک توسعه تعاون
۱۳ارایه خدمات مشاوره در ایجاد و نگهداری باشگاه مشتریانبانک توسعه تعاون
۱۴طراحی و اجرای پروژه های مختلف ارایه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر نظام های پرداختبیمه ایران/ایران خودرو
۱۵پیاده سازی سامانه فروش آنلاین کارت هدیهبانک توسعه تعاون
۱۶طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه تبادل الکترونیکی احکام قضاییبانک توسعه تعاون
۱۷طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه شناسایی ذینفع واحدشرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین
۱۸طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه حامی تولیدکنندگان خردبانک توسعه تعاون
۱۹تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطاتبانک توسعه تعاون
۲۰طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه ارزیابی اموال ترهینیبانک توسعه تعاون
۲۱طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه امضاهای موثر سیستم های بانکیبانک توسعه تعاون
۲۲طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه بیمه کارگزاری پوششکارگزاری بیمه توسعه تعاون
۲۳طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه تامین مالی جمعیصندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
۲۴طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت بانکداری شرکتی (مباشر)بانک توسعه تعاون
۲۵طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه اسناد خزانه اسلامی(اخزا)بانک توسعه تعاون
۲۶طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مبادلات الکترونیک بین بنگاهی(B2B)بانک توسعه تعاون/ سامانه مبادلات الکترونیک صنعت زنبورداری کشور

——————————–

*واحد بازاریابی و فروش

 تلفن : ۴۲۱۴۹۳۷۲

ایمیل : sales@samatco.ir