زیرساخت مرکز داده

خدمات حوزه زیرساخت مرکز داده عبارتست از:

امکانسنجی، مکان یابی، طراحی و ساخت مرکزداده تحت سطوح مختلف استانداردهای BICSI / TIA / UPTIME
طراحی و اجرای زیرساخت های الکتریکال، مکانیکال، عمران، معماری و شبکه مرکزداده
طراحی زیرساخت مرکزداده با RELIABILITY و AVAILABILITY بالا
طراحی مرکزداده مطابق با نیازمندی های امنیت فیزیکی
طراحی و اجرای سیستم های سرمایشی INRACK / INROW / INROOM
طراحی و اجرای سیستم های جانبی مرکزداده از جمله اعلام و اطفاء حریق، دوربین مدار بسته، کنترل تردد و DCIM
طراحی و مدلسازی مرکزداده در بستر نرم افزارهای REVIT / AUTOCAD / ETAP / ETABS / EPLAN / CARRIER / DIALUX 3DMAX و…
پیاده سازی مانیتورینگ زیرساخت های مرکز داده