گزارش حضور موفق شرکت سمات در نمایشگاه اینوتکس 2024

 

حضور پررنگ و موفق شرکت سمات در نمایشگاه اینوتکس 2024 موجب تحقق اهداف از پیش تعیین شده شرکت در این رویداد گردید.

با حضور پرشور بازدیدکنندگان و فعالیت چشمگیر مدیران و کارشناسان شرکت در غرفه نمایشگاه اینوتکس 2024 برگ زرین دیگری ازفعالیتهای شرکت سمات ورق خورد و این حضور پررنگ و موفق امید تازه ای برای گسترش فعالیتهای شرکت بوجود آورد.

در روزهای برگزاری نمایشگاه ،کارشناسان مرتبط شرکت سمات در بخشهای فناوری،بانکداری،روابط عمومی و مدیریت با تشکیل نشست های مختلف با مراجعه کنندگان وهمچنین ارائه بروشورها،کاتالوگ ،اطلاعات دیجیتال در قالب سایت،وب کیوسک اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مراجعین قرار داده و با دریافت نقطه تماس ،امکان برقراری ارتباط مجدد،تشکیل جلسات تکمیلی و همکاری ها آن را تسهیل نموده اند.شایان ذکر است در میان مراجعین و بازدیدکنندگان غرفه سمات جناب آقای دکتر بهادر جهرمی سخنگوی دولت ، آقایان دکتر فتاحی ،دکتر رضایی و مهندس البرزی اعضای محترم هیأت مدیره بانک توسعه تعاون ،جناب آقای دکتر بیات رئیس مرکز فابا و همچنین رؤسای برخی شعب بانک توسعه تعاون استان تهران حضورداشتند.