حضور شرکت سمات در سیزدهمین نمایشگاه اینوتکس

به گزارش روابط عمومی و به منظور معرفی خدمات،محصولات و توانمندهای نوآورانه وفناورانه شرکت ،غرفه سمات در نمایشگاه اینوتکس برقرار گردیده.در این غرفه با حضور کارشناسان و مدیران شرکت و در قالب کاتالوگ محصولات و خدمات و توضیحات فنی و کارشناسی مسئولین غرفه،مراجعین با توانمندی های شرکت وبانک توسعه تعاون آشنا شدند.شایان ذکر است این نمایشگاه از روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت تا جمعه ۲۱ اردیبهشت در محل پارک فناوری پردیس از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸ غروب برقرار بوده و غرفه شرکت سمات در سالن ۲ غرفه ۲۰۷ آماده پذیرایی از مراجعین می باشد.