انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه تامین زیرساخت های خدمات و پرداخت الکترونیک برای شبکه تاکسیرانی کشور

تفاهم نامه

به منظور ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و سامانه های دیجیتال در حوزه شبکه تاکسیرانی کشور، تفاهم نامه همکاری بین شرکت سمات (وابسته به بانک توسعه تعاون) و شرکت تجارت الکترونیک ایران ناوگان (متعلق به اتحادیه سراسری شرکتهای تاکسیرانی کشور) به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سمات در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سمات و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک ایران ناوگان برگزار شد در فضایی صمیمی طرفین به طرح دغدغه ها و نیازهای شبکه تاکسیرانی کشور و همچنین الزامات قانونی تامین زیرساخت پرداخت الکترونیکی کرایه و هزینه سفر پرداختند و توانمندیهای دو شرکت معرفی گردید. در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری در 10 بند شامل تامین سامانه ها و زیرساختهای پرداخت الکترونیک، خدمات اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، سامانه های  B2B2C، برگزاری همایشها و برنامه های آموزشی مشترک، انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط و… در راستای حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی به امضای طرفین رسید.