طی حکمی از سوی مدیر عامل بانک توسعه تعاون، علی یکتا کاخکی در جایگاه عضو هیات مدیره سمات معرفی گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت سمات؛ مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره شرکت با حضور اعضای هیات عامل بانک توسعه تعاون آقایان شریفی و بخشا و هیات همراه ، آقای سلیمانی سرپرست شرکت سمات و جمعی از مدیران شرکت برگزار گردید.

در این جلسه طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، آقای علی یکتا کاخکی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت سمات منصوب گردید.