طی حکمی از سوی مدیر عامل بانک توسعه تعاون، پرویز اسدی ماهفروزی در جایگاه عضو هیات مدیره سمات معرفی گردید

سمات

به گزارش روابط عمومی شرکت سمات؛ مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره شرکت سمات با حضور آقایان دکتر سید باقر فتاحی ریاست هیأت مدیره بانک توسعه تعاون، شهرام بخشا معاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی و رامین نجمی رئیس اداره سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و آقای امید سلیمانی سرپرست شرکت سمات و جمعی از مدیران شرکت برگزار گردید و طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، آقای پرویز اسدی ماهفروزی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت سمات منصوب گردید.