بازدید مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون از پروژه پردیس

به گزارش روابط عمومی شرکت سمات: دکتر محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون، دکتر سید باقر فتاحی رئیس هیأت مدیره، شهرام بخشا معاون مدیر عامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی، حسن شریفی معاون مدیر عامل در امور عملیات بانکی، علی یکتا مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، امید سلیمانی سرپرست شرکت سمات، مجید مباشرزادگان رئیس هیأت مدیره شرکت سمات به اتفاق جمعی از مدیران ارشد بانک روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه از پروژه ساختمان فناوری اطالاعات شرکت سمات در پارک فناوری پردیس بازدید کردند.

در ابتدا سرپرست شرکت سمات و همکاران به معرفی و تشریح بخش های مختلف پروژه پرداختند و در این نشست از مجوز پدافند غیر عامل در حوزه پدافند سایبری رونمایی گردید. در پایان آقای دکتر شیخ حسینی ضمن حضور در بخش های مختلف از عوامل اجرایی این پروژه تقدیر و تشکر کردند.