طراحی و توسعه محصولات نرم افزاری به سفارش مشتری

طراحی، مشاوره و پیاده سازی پورتال های سازمانی
طراحی، مشاوره و تولید نرم افزارهای خاص مورد نیاز سازمان ها
تخصصی سازی نرم افزار های تولید شده بر اساس نیاز مشتری
طراحی، مشاوره و تولید انواع نرم‌افزار های سفارشی
تولید نرم‌فزارهای ارزش‌ افزوده بانکی
ارایه راهکار بازار‌های مجازی به صورت شخصی و B2B
ارایه راهکارهای پرداخت مدار بسته (Closed Loop)
ارایه‌ نرم‌افزار پایانه‌های فروش، دستگاه های خودپرداز، کیوسک های بانکی و …
امکان مدیریت اتوماتیک حساب‌ها و انجام خودکارعملیات بانکی
مدیریت حساب های دریافتی از انواع ترمینال‌های بانکی (پایانه فروش و درگاه بانکی) و ارئه گزارشات تحلیلی
انتقال وجوه بین حساب‌های مختلف براساس شرایط خاص به شکل اتوماتیک
ارائه راهکارهای BI و داده کاوی