خدمات مرکز عملیات امنیت(SOC)

مرکز عملیات امنیت شامل یک واحد متمرکز می باشد که با مسایل امنیتی در سطح سازمان مواجه است و بمنظور جلوگیری، تشخیص، ارزیابی و پاسخ به تهدیدات و حوادث سایبری، و انجام و ارزیابی نظارت و انطباق با استاندارها و سیاست های سازمان تشکیل می شود. در واقع هدف این مرکز پایش بلادرنگ وقایع امنیتی، شناسایی رخدادهای امنیتی و ارایه راهکارهای مقابله با آن ها است.

خدمات قابل ارایه در مرکز عملیات امنیت:

  • پایش امنیتی تجهیزات، شبکه های ارتباطی و رایانه ها، به صورت ۲۴ در ۷
  • نقطه ی تماس متمرکز برای رسیدگی به مشکلات امنیتی کاربران و راهبران شبکه
  • جمع آوری و آنالیز ترافیک شبکه و تولید گزارشات امنیتی در سطوح مختلف
  • پاسخدهی به مشکلات و رخدادهای امنیتی
  • مدیریت و پایش لحظه ای تهدیدات
  • کاهش هزینه های مدیریت امنیت شبکه