خدمات مرکز عملیات شبکه(NOC)

مرکز عملیات شبکه که در محاوره به آن ناک گفته می شود، و قلب تپنده یک شبکه ارتباطی میباشد به محلی اطلاق می گردد که مانیتورینگ و مدیریت شبکه های کامپیوتری در آن انجام می شود. مرکز عملیات شبکه، ارتباطات و تجهیزات شبکه را دائما تحت نظارت قرار می دهد و از بروز خطاهایی که اثرات منفی در کارایی شبکه دارند پیشگیری می نماید و در صورت بروز خطا در بخشی از شبکه اقدامات لازم جهت رفع مشکل را انجام می دهد. بنابراین مرکز عملیات شبکه قادر به تحلیل مشکلات، انجام عیب یابی، ارتباط با کارشناسان فنی و ردیابی مشکلات تا زمان رفع آن ها خواهد بود