خدمات تامین پایانه فروش (POS)

شرکت سمات ازسال ۱۳۹۲ تاکنون توانسته است با تامین پایانه های فروشگاهی، برای بیش از ۵۰۰۰۰ پذیرنده بانک توسعه تعاون خدمات پرداخت الکترونیک ارایه نماید. این خدمات علاوه بر سرویسهای متداول پایانه های فروشگاهی، شامل ارایه خدمات ارزش افزوده برای مشتریان خاص بانک توسعه تعاون ازجمله بیمه ایران و ایران خودرو بوده است.