سامانه‌ اعتبارسنجی داخلی مشتریان

معرفی محصول

سامانه‌ اعتبارسنجی داخلی مشتریان به منظور اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس شاخص های تعریف شده در بانک به منظور کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی تولید شده است.

  امکانات و قابلیت ها

 • امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)
 • تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی
 • الصاق مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان
 • محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده
 • ارایه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی

ویژگی‌های محصول 

 • بهینه‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات با تکیه بر اعتبارسنجی متقاضیان
 • ایجاد شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی و ارایه تسهیلات
 • تسریع در فرآیند ارایه تسهیلات
 • کاهش میزان تخلفات و احتمال سواستفاده در فرآیند ارایه تسهیلات
 • کاهش مطالبات معوق بانکی
 • انجام فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر مدل علمی
 • کاهش هزینه‌های فرآیند اعتبارسنجی سمات

گزارشات کاربردی

 • ارایه توصیه‌های اعتباری
 • اطلاعات پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مشاهده شاخص‌ها و امتیازات یک پرونده‌
 • گزارش‌های مدیریتی بر روی پرونده‌ها
 • گردش پرونده و کارتابل شخصی

مشخصات فنی

 سامانه‌ اعتبارسنجی داخلی مشتریان بر پایه‌ی معماری سه لایه تهیه شده‌ است

 • در بخش سرور، سامانه با استفاده ازJava توسعه یافته و در لایه‌ی رابط کاربری بر پایه‌ی چارچوبjs ایجاد شده است
 • این سامانه برای استقرار از مجازی‌سازیDocker بهره می‌برد.

مشتریان این محصول 

کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده تسهیلات می‌توانند از این سامانه نرم افزاری جهت بهبود فرآیند و کاهش ریسک اعطای تسهیلات بهره‌ جویند. درحال حاضر، این سامانه در بانک توسعه تعاون پیاده سازی و توسط امور اعتباری این بانک به بهره برداری رسیده است.