برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)

سمات

سماتاعضای هییت مدیره سماتمجمع عمومی صاحبـــان سهــام شرکت سامــانه متمرکز الکترونیک توسعه تعــاون در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ با حضور نمایندگان سهامداران و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون آقایان حجت اله مهدیان، سید باقر فتاحی، عباس نجفی و امیر هوشنگ عصارزاده به ریاست مدیر عامل بانک توسعه تعاون برگزار گردید در این جلسه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به سی ام آذر ماه ۱۳۹۹ توسط محمد جواد افتخاری مدیر عــامل شرکت سمــات ارائه شد افتخاری عملکرد شرکت را در چهار بخش تولید، پشتیبانی و توسعه نرم افزارهــای سفــارش مشتری؛ ارائه خدمات بانکداری الکترونیک؛ خدمات شبکه و زیرساخت و همچنین مشاوره مدیریت مورد تحلیل قرار داد.
سپس سایر اعضای هیات مدیره شرکت آقایان محمد جعفرایرانی و مجید مباشرزادگان نیز نقطه نظرات خود را ارائه دادند.
در این جلسه که آقایان شریفی، ذوالفقاری و نجمی از مدیران بانک توسعه تعاون نیز حاضر بودند تراز و صورتهای مالی شرکت تصویب شد.